ลูกค้าของเรา

โรงกลึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 39 เจริญการช่าง (นครราชสีมา)

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

บ.แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด โคราช

บ.มีผลว์ จำกัด โคราช

บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด โคราช

บ.คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จำกัด โคราช

บ.นวนคร จำกัด (มหาชน) โคราช

หจก. พีภูตะวัน 2006 โคราช

บ.กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด

บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (บีพี หนองแค)

บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (โคกตูม)

บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (กัมพูชา)

บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ปักธงชัย)

บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (โคกกรวด)