เกี่ยวกับเรา

โรงกลึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 39 เจริญการช่าง (นครราชสีมา)

          ห้างหุ้นส่วนจำกัด  39  เจริญการช่าง เริ่มทำกิจการในปี พ.ศ. 2543 และได้ดำเนินธุรกิจ โรงกลึง 39 เจริญการช่าง เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ดำเนินธุรกิจโดย นาย ทองเมี้ยน  เกตุโคกกรวด  โรงกลึง 39 เจริญการช่าง ของเราได้รับทำเครื่องผลิตอาหารสัตว์ , เครื่องจักรกลการเกษตรทุกชนิด ,รับกลึงชิ้นงานทุกประเภท, รับซ่อมชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องจักรทุกประเภท  โดยเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ให้ผลิตเครื่องผลิตอาหารสัตว์ออกสู่โรงงานอุตสาหกรรมและท้องตลาดอย่างมากมาย

         โรงกลึง 39 เจริญการช่าง ของเรามีช่างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างเพียบพร้อมอยู่หลายท่าน  ทำให้เรามั่นใจในงานของเรา โดยทางโรงกลึง 39 เจริญการช่าง รับทำเครื่องผลิตอาหารสัตว์ , เครื่องจักรกลการเกษตรทุกชนิด ,รับกลึงชิ้นงานทุกประเภท, รับซ่อมชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องจักรทุกเป็นเภท   ให้กับลูกค้าในทุกระดับด้วยราคาที่เหมาะสมกับเนื้องาน