เครื่องกะท้อถั่วหัวช้าง

โรงกลึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 39 เจริญการช่าง

เครื่องกะท้อถั่วหัวช้าง